Wdrożenie od razu trzech systemów

Z ciekawości na fakt, iż żaden inny deweloper w polskim regionie nie potrafi tego dokumentu, spółka zyskuje unikatową pozycję rynkową w segmencie deweloperskim. Potwierdzenie spełnienia norm wymaganych przez NATO robione istnieje na 3 lata. Po tym sezonie potrzebny jest inny audyt potwierdzający aktualność stosowania systemu. Dotychczas o certyfikację w bieżącym aspekcie starały się głównie firmy zbrojeniowe, a ponad te świadczące dla wojska produkty spożywcze, usługi telekomunikacyjne i energetyczne.
4480-2825-wu.jpggrupie stanowi szerokim wyzwaniem dla firmy.
– Audyt trwał kilka miesięcy, objął większość oddziałów w lokalnej firmie – informuje Robert Ziółek. I podkreśla, iż to dużo mały czas, gdyż większość firm wydaje się do korzystania zaledwie jednego systemu blisko rok. – Tak dobry przebieg certyfikacji to skutek tego, że Dolcan z lat odkłada na sytuacja zarządzania. W nowym etapie w nazwie wprowadzono m.in. system przebiegu pracy WorkFlow, CRM w sprzedaży i nowe oprogramowanie dla księgowości – mówi.

Niewiele spółek decyduje się certyfikację w kilku obszarach jednocześnie, istnieje wtedy konkretny trud i koszty. Firmy wybierają zazwyczaj jedynie popularny system zarządzania jakością ISO 9001. Szczyt jego popularności przypadał na lata, jak jego nauczenie było dofinansowywane ze środków unijnych. Czy nadal zawsze o starać się o certyfikację? Jak dowodzą badania przeprowadzone przez firmę PB Online na jakości 509 przedsiębiorstw, zdecydowanie tak. Aż 87,4 proc. firm stwierdziło, że opłaciło się wdrożyć system ISO 9001.

Z praktyk wynika te, że jeszcze połowa (55,4 proc.) spółek nie posiada żadnego innego certyfikatu poza zarządzaniem jakością. Jednak, aż 37 proc. deklaruje, iż będzie starać się o ISO środowiskowe, a blisko 10 proc. zamierza wdrożyć
u siebie AQAP. Dolcan po raz drugi wyprzedził rynek, już teraz jest jakiekolwiek te trzy certyfikaty.

Certyfikaty to nowe potwierdzenia jakości Dolcan. Firma, jako jedyny
z najkonkretniejszych deweloperów domowych w końca, z lat zdobywa nagrody
i wyróżnienia. Otrzymała m.in. nagrodę Orły Polskiego Budownictwa, została wyróżniona tytułem Budowlanej Marki Roku 2011 w klasie Deweloper, w obecnej jednej kategorii zdobyła także wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Budowlanym, który organizuje Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

Urząd kwestionował i stosowanie postanowień pozbawiających konsumentów prawa odstąpienia od umowy, gdy jej główne warunki ulegną zmianie

Reklama: Deweloper Bydgoszcz

deweloper1
Urząd kwestionował i stosowanie postanowień pozbawiających konsumentów prawa odstąpienia od umowy, skoro jej wyjątkowe warunki ulegną zmianie. Deweloperzy zastrzegali we standardach umownych m.in. możliwość: przeznaczenia do celu domu o powierzchni mniejszej niż dana w zgodzie (np. Ronson Development Partner 2 w Stolicy), zmiany rozwiązań technicznych i produktów budowlanych (np. Przedsiębiorstwo Budowlane Górski z Gdańska), i nawet podniesienia wartości mieszkania w przypadku zmiany stawek opodatkowania (np. Interbud-Lublin S.A. w Lublinie) – bez umożliwienia klientowi rezygnacji z zakupu lokalu. Tymczasem, razem z założeniem, gdy przedsiębiorca zmienia istotne warunki umowy, do których określają się cena czy powierzchnia kupowanego mieszkania, konsument powinien posiadać okazję odstąpienia z umowy bez ponoszenia spośród obecnego stopnia jakichkolwiek kosztów (np. płacenia kar umownych).
Przestrzeganie nowych przepisów
Urząd badał i, czy przedsiębiorcy zwracają się do przepisów zaczynającej od kwietnia 2012 roku ustawy o pomocy praw nabywcy lokalu mieszkalnego czy domku jednorodzinnego. W końcu zakwestionowano m.in. praktykę Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Trojan w Mikołowie, które nie włożyło w katalogu inwestycji budowlanej danych o tym, czy przeciwko przedsiębiorcy ruszają się bądź prowadziły postępowania egzekucyjne na ilość powyżej 100 tys zł. Razem z prawem, deweloper ma obowiązek przedstawić potencjalnym klientom informację zajmującą jego pozycji finansowej.
Pomoc dla użytkowników
Praktyczne wskazówki dotyczące zgód z deweloperami uważają się w grup badania i różnicy w serwisie UOKiK. Bezpłatną pomoc w realizowaniu swoich praw konsumenci uzyskają u powiatowych lub miejskich rzeczników użytkowników w urzędach miejskich lub starostwach powiatowych albo pod numerem telefonu 0800 007 707 czynnym od pn. do pt. od 9.00 do 17.00. Ponadto użytkownicy mogą zastosować z bezpłatnej pomocy w oddziałach terenowych Federacji Konsumentów a zarówno pod adresem poczty elektronicznej [email protected]ów.pl obsługiwanym przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Urząd wydał 30 decyzji kwestionujących działania przedsiębiorców oferujących konsumentom nowe domy mieszkalne

Reklama: Deweloperzy Bydgoszcz

deweloper
W centralnej części 2014 roku Urząd wydał 30 decyzji kwestionujących działania przedsiębiorców oferujących konsumentom nowe domy mieszkalne. Niemal wszyscy deweloperzy zobowiązali się do zaniechania lub zaniechali stosowania praktyk kwestionowanych przez Urząd
Deweloperzy, którymi mogą stanowić zarówno spółdzielnie domowe i towarzystwa budownictwa społecznego – czyli przedsiębiorcy oferujący nowe domy mieszkalne mają wspólne obowiązki wobec konsumentów. Aby chronić prawa najsłabszych uczestników rynku, Urząd regularnie kontroluje wzorce umowne stosowane przez przedsiębiorców chodzących w dziedzinie nieruchomości.
W liczby połowie tego roku Prezes UOKiK wydał 30 decyzji stwierdzających polecanie przez deweloperów sprzecznych z prawem postanowień we projektach umownych. Ogółem w pierwszym półroczu Urząd zakwestionował 150 praktyk deweloperów. Cieszy fakt, że 29 z 30 przedsiębiorców zobowiązało się do zaniechania lub zaniechali stosowania praktyk kwestionowanych przez Urząd. Decyzje zobowiązaniowe są odpowiednie dla nabywców ponieważ zezwalają na duże wyeliminowanie z sektorze szkodliwych praktyk. Natomiast przedsiębiorca, który przemawia do UOKiK z wynikiem o przyjęcie zobowiązania może dzielić na uniknięcie kary pieniężnej.
Najczęściej kwestionowane praktyki
Podstawowym tematem było wdrażanie we projektach umów postawień tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych.
Najczęściej kwestionowaną pracą było zamawianie we projekcie umowy przedwstępnej, że kosztami zawarcia umowy przenoszącej własność mieszkania obciążony będzie całkowicie konsument. Opłaty, które trzeba ponieść w klubu z zawarciem umowy przenoszącej własność miejsca to m.in. koszty taksy notarialnej, podatku VAT, ceny za wpis w części wieczystej oraz wypisy aktu notarialnego (np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lago w Tarnowie). Kwestionowane postanowienie zobowiązuje konsumenta do pokrycia całkowitych kosztów umowy nabycia mieszkania. Tymczasem zgodnie z założeniem strona z kosztów powinien ponieść deweloper.
Zastrzeżenia Urzędu budziły też często postanowienia przyznające przedsiębiorcy uprawnienie do określenia kancelarii notarialnej, w której stanie zawarta umowa sprzedaży bycia (np. Przedsiębiorstwo Budowlane Budotex we Wrocławiu). Narzucanie przez przedsiębiorcę miejsca zawarcia umowy prawdopodobnie żyć niewłaściwe dla użytkownika np. gdy zamieszkuje on w różnej stronie niż siedziba wyznaczonej kancelarii notarialnej albo gdy zapobiega mu wybór kancelarii notarialnej stosującej niższe stawki opłat. Zgodnie z założeniem przedsiębiorca nie powinien ograniczać wpływu klienta na wybór notariusza, przed jakim będzie zawierał umowę.

Platforma schodowa – ćwicz na likwidowanie barier architektonicznych

Likwidowanie barier architektonicznych to w Polsce temat, który nie stanowi wysoce sporadycznie poruszany. W moim regionie istnieje znacznie wysokich bloków. Część spośród nich w ogóle nie ma wind. Z zmianie niektórych z ostatnich, które zaopatrzone są w te dania, posiadają naprawdę nazywany wysoki parter, na jaki nie ma możliwość kupić się firma na samochodzie inwalidzkim. Czytaj więcej „Platforma schodowa – ćwicz na likwidowanie barier architektonicznych”