Najczęstsze przyczyny faktów na żurawiu wieżowym

Żurawie wieżowe, zwane potocznie dźwigami, to dzisiaj same z najprawdziwszych organizacji zdobywanych w dziedziny budowlanej. Pozycja na obecnych akcesoriach jest wciągająca czy starannie płatna, zawsze umie być poważna. Każdego roku wielu operatorów żurawi wieżowych z pełnego globu ulega nieszczęśliwym wypadkom, czasami kończącymi się śmiercią. Czytaj więcej „Najczęstsze przyczyny faktów na żurawiu wieżowym”

Urząd wydał 30 decyzji kwestionujących działania przedsiębiorców oferujących konsumentom nowe domy mieszkalne

Reklama: Deweloperzy Bydgoszcz

deweloper
W centralnej części 2014 roku Urząd wydał 30 decyzji kwestionujących działania przedsiębiorców oferujących konsumentom nowe domy mieszkalne. Niemal wszyscy deweloperzy zobowiązali się do zaniechania lub zaniechali stosowania praktyk kwestionowanych przez Urząd
Deweloperzy, którymi mogą stanowić zarówno spółdzielnie domowe i towarzystwa budownictwa społecznego – czyli przedsiębiorcy oferujący nowe domy mieszkalne mają wspólne obowiązki wobec konsumentów. Aby chronić prawa najsłabszych uczestników rynku, Urząd regularnie kontroluje wzorce umowne stosowane przez przedsiębiorców chodzących w dziedzinie nieruchomości.
W liczby połowie tego roku Prezes UOKiK wydał 30 decyzji stwierdzających polecanie przez deweloperów sprzecznych z prawem postanowień we projektach umownych. Ogółem w pierwszym półroczu Urząd zakwestionował 150 praktyk deweloperów. Cieszy fakt, że 29 z 30 przedsiębiorców zobowiązało się do zaniechania lub zaniechali stosowania praktyk kwestionowanych przez Urząd. Decyzje zobowiązaniowe są odpowiednie dla nabywców ponieważ zezwalają na duże wyeliminowanie z sektorze szkodliwych praktyk. Natomiast przedsiębiorca, który przemawia do UOKiK z wynikiem o przyjęcie zobowiązania może dzielić na uniknięcie kary pieniężnej.
Najczęściej kwestionowane praktyki
Podstawowym tematem było wdrażanie we projektach umów postawień tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych.
Najczęściej kwestionowaną pracą było zamawianie we projekcie umowy przedwstępnej, że kosztami zawarcia umowy przenoszącej własność mieszkania obciążony będzie całkowicie konsument. Opłaty, które trzeba ponieść w klubu z zawarciem umowy przenoszącej własność miejsca to m.in. koszty taksy notarialnej, podatku VAT, ceny za wpis w części wieczystej oraz wypisy aktu notarialnego (np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lago w Tarnowie). Kwestionowane postanowienie zobowiązuje konsumenta do pokrycia całkowitych kosztów umowy nabycia mieszkania. Tymczasem zgodnie z założeniem strona z kosztów powinien ponieść deweloper.
Zastrzeżenia Urzędu budziły też często postanowienia przyznające przedsiębiorcy uprawnienie do określenia kancelarii notarialnej, w której stanie zawarta umowa sprzedaży bycia (np. Przedsiębiorstwo Budowlane Budotex we Wrocławiu). Narzucanie przez przedsiębiorcę miejsca zawarcia umowy prawdopodobnie żyć niewłaściwe dla użytkownika np. gdy zamieszkuje on w różnej stronie niż siedziba wyznaczonej kancelarii notarialnej albo gdy zapobiega mu wybór kancelarii notarialnej stosującej niższe stawki opłat. Zgodnie z założeniem przedsiębiorca nie powinien ograniczać wpływu klienta na wybór notariusza, przed jakim będzie zawierał umowę.

Platforma schodowa – ćwicz na likwidowanie barier architektonicznych

Likwidowanie barier architektonicznych to w Polsce temat, który nie stanowi wysoce sporadycznie poruszany. W moim regionie istnieje znacznie wysokich bloków. Część spośród nich w ogóle nie ma wind. Z zmianie niektórych z ostatnich, które zaopatrzone są w te dania, posiadają naprawdę nazywany wysoki parter, na jaki nie ma możliwość kupić się firma na samochodzie inwalidzkim. Czytaj więcej „Platforma schodowa – ćwicz na likwidowanie barier architektonicznych”